EUrope!
...kaj še?

EUROPAHaus Celovec

je evropska institucija, ki se zavzema za osveščanje prebivalcev Koroške ( približno 560 000 ), in s tem promovira tudi čezmejni dialog. Preko objektivnih diskusij stremi k zmanjšanju informacijskega deficita, skuša vzbuditi kritičen pogled na Evropsko Unijo in s tem okrepiti ozaveščenost ljudi in vzpostaviti skupne evropske vrednote.

od leta 1965

Europahaus Klagenfurt je bila ustanovljena leta 1965 kot nevladna in neprofitna organizacija. Temelji na izobraževanju, informiranju in kulturnem udejstvovanju v Evropski uniji. Zavzema se za razvoj in integracijo Evrope, pri čemer je članica EUNET (Evropske mreže za izobraževanje in usposabljanje) in ÖFEH (Avstrijske federacije hiš Evropske Unije).

EU Info

Obveščamo vas

Delo Europahaus Klagenfurt se nanaša tako na izobraževanje kot tudi na usposabljanje in kulturno udejstvovanje predstavnikov vseh poklicev, starosti, državljanov EU, ki jih zanimajo temeljne vrednote in trenutna politika Evropske Unije.

Novice iz Europahaus

Interaktiver Workshop: Ich, Österreich und die EU

Das Europahaus Klagenfurt bot am 11. Jänner 2020 einen Workshop mit dem Titel Ich, Österreich und die EU – interaktives Empowerment für BürgerInnen für interessierte BürgerInnen an. Die Leitung des Workshops übernahmen Dr. Johannes Maier, EU-Koordinator des Landes Kärnten und … več

| Featured Post

100 Jahre Vertrag von Saint-Germain

Auswirkungen auf Europa: 100 Jahre Vertrag von Saint-Germain Vor 100 Jahren hat Staatskanzler Karl Renner den Vertrag von Saint-Germain unterschrieben Er beinhaltete das Anschlussverbot, Gebietsverluste, hohe Reparationen und die Vorenthaltung des Selbstbestimmungsrechtes – aber auch wenig bekannte und kuriose Bestimmungen. Diskutieren Sie mit Dr. Burchhart im Rahmen unserer … več

| Featured Post

Brüssel von Innen

BREXIT und neue EU-Institutionen – Auswirkungen auf Kärnten: Brüssel von Innen Es tut sich einiges in der Europäischen Union – welche Auswirkungen dies auf unser Bundesland hat disktuieren Kleine Zeitung Korrespondent in Brüssel Andreas Lieb Leiter WKO Kärnten Außenwirtschaft und EU Meinrad Höfferer … več

| Featured Post

Social Media
Kaj počnemo?

In to je tisto, kar delamo prav! Zelo pomembno je, da obveščamo prebivalce o portalu EUROPA in da služimo kot vmesnik za različna vprašanja in informacije.

Europahaus Klagenfurt

Reitschulgasse 4
9020 Klagenfurt

Torek - četrtek: 9:00 - 12:00 Uhr
kot tudi na zahtevo