EUrope!
...kaj še?

EUROPAHaus Celovec

je evropska institucija, ki se zavzema za osveščanje prebivalcev Koroške ( približno 560 000 ), in s tem promovira tudi čezmejni dialog. Preko objektivnih diskusij stremi k zmanjšanju informacijskega deficita, skuša vzbuditi kritičen pogled na Evropsko Unijo in s tem okrepiti ozaveščenost ljudi in vzpostaviti skupne evropske vrednote.

od leta 1965

Europahaus Klagenfurt je bila ustanovljena leta 1965 kot nevladna in neprofitna organizacija. Temelji na izobraževanju, informiranju in kulturnem udejstvovanju v Evropski uniji. Zavzema se za razvoj in integracijo Evrope, pri čemer je članica EUNET (Evropske mreže za izobraževanje in usposabljanje) in ÖFEH (Avstrijske federacije hiš Evropske Unije).

EU Info

Obveščamo vas

Delo Europahaus Klagenfurt se nanaša tako na izobraževanje kot tudi na usposabljanje in kulturno udejstvovanje predstavnikov vseh poklicev, starosti, državljanov EU, ki jih zanimajo temeljne vrednote in trenutna politika Evropske Unije.

Novice iz Europahaus

Vorbereitung auf den Brexit – Zoll-Leitfaden für Unternehmen

Sollte kein Austrittsabkommen zustande kommen, durch das ein Übergangszeitraum geschaffen würde, wird das Vereinigte Königreich ab dem Zeitpunkt seines Austritts für Zollzwecke als Drittland behandelt. Unternehmen in der EU sollten beginnen, sich auf diese Möglichkeit vorzubereiten, falls sie dies noch … več

| Featured Post

Europa in meiner Region – EU-Projekte-Tag

Auf der Basis der erfolgreichen Erasmus Days organisiert “Europe Direct Kärnten”(EU-Koordinationsstelle des Landes Kärnten mit dem Verein Europahaus Klagenfurt) landesweit den EU-Projekte Tag unter dem Motto „EUROPA IN MEINER REGION“in Zusammenarbeit mit weiteren Partnern. Ziel ist die Bewusstmachung der Benefits der … več

| Featured Post

Wanderausstellung unterwegs in Kärntens Kasernen

Seit Anfang August hat das Militärkommando Kärnten unsere Wanderausstellung „Europa #wasistjetzt?“ in Verwendung. Im Rahmen der wehrpolitischen Ausbildung der jungen Staatsbürger wird diese Wanderausstellung nun in der Klagenfurter Windisch-Kaserne und in der Villacher Rohr-Kaserne für jeweils vier Wochen in den … več

| Featured Post

Social Media
Kaj počnemo?

In to je tisto, kar delamo prav! Zelo pomembno je, da obveščamo prebivalce o portalu EUROPA in da služimo kot vmesnik za različna vprašanja in informacije.

Europahaus Klagenfurt

Reitschulgasse 4
9020 Klagenfurt

Torek - četrtek: 9:00 - 12:00 Uhr
kot tudi na zahtevo