Home – Europahaus

EUrope!
...kaj še?

EUROPAHaus Celovec

je evropska institucija, ki se zavzema za osveščanje prebivalcev Koroške ( približno 560 000 ), in s tem promovira tudi čezmejni dialog. Preko objektivnih diskusij stremi k zmanjšanju informacijskega deficita, skuša vzbuditi kritičen pogled na Evropsko Unijo in s tem okrepiti ozaveščenost ljudi in vzpostaviti skupne evropske vrednote.

od leta 1965

Europahaus Klagenfurt je bila ustanovljena leta 1965 kot nevladna in neprofitna organizacija. Temelji na izobraževanju, informiranju in kulturnem udejstvovanju v Evropski uniji. Zavzema se za razvoj in integracijo Evrope, pri čemer je članica EUNET (Evropske mreže za izobraževanje in usposabljanje) in ÖFEH (Avstrijske federacije hiš Evropske Unije).

EU Info

Obveščamo vas

Delo Europahaus Klagenfurt se nanaša tako na izobraževanje kot tudi na usposabljanje in kulturno udejstvovanje predstavnikov vseh poklicev, starosti, državljanov EU, ki jih zanimajo temeljne vrednote in trenutna politika Evropske Unije.

Novice iz Europahaus

Kärntner Landeswappen für Verein Europahaus Klagenfurt

Landeshauptmann und Europareferent Dr. Peter Kaiser gratulierte zum 55-Jahr-Jubiläum und dankte dem Verein für die vielfältigen Initiativen Als überparteilicher und gemeinnütziger Verein hat sich der Verein Europahaus Klagenfurt zum Ziel gesetzt, durch sachliche Diskussion und Information das Europa-Bewusstsein der Menschen … več

| Featured Post

Europa in meiner Region – Europa sichtbar machen

Am vergangenen Freitag, 16. Oktober fand der 2. Kärntner EU-Projekte Tag statt. Dabei wurden im ATRIO Villach regionale EU-Projekte präsentiert und interaktiv den TeilnehmerInnen veranschaulicht. Erfolgreiche EU-Projekte vor den Vorhang holen, die individuellen Benefits für Kärntner/Kärntnerinnen bewusstmachen und damit die … več

| Featured Post

EU-Projekte zum Angreifen

Erfolgreiche EU-Projekte vor den Vorhang holen, die individuellen Benefits für Kärntner/Kärntnerinnen bewusstmachen und damit die große Europäische Union für den Bürger/in zum Angreifen nahebringen: das sind die Ziele des nunmehr zum zweiten Mal stattfindenden „Kärntner EU-Projekte-Tag“. Diesen organisiert “Europe Direct … več

| Featured Post

Social Media
Kaj počnemo?

In to je tisto, kar delamo prav! Zelo pomembno je, da obveščamo prebivalce o portalu EUROPA in da služimo kot vmesnik za različna vprašanja in informacije.

Europahaus Klagenfurt

Reitschulgasse 4
9020 Klagenfurt

Torek - četrtek: 9:00 - 12:00 Uhr
kot tudi na zahtevo