Home – Europahaus

EUrope!
...kaj še?

EUROPAHaus Celovec

je evropska institucija, ki se zavzema za osveščanje prebivalcev Koroške ( približno 560 000 ), in s tem promovira tudi čezmejni dialog. Preko objektivnih diskusij stremi k zmanjšanju informacijskega deficita, skuša vzbuditi kritičen pogled na Evropsko Unijo in s tem okrepiti ozaveščenost ljudi in vzpostaviti skupne evropske vrednote.

od leta 1965

Europahaus Klagenfurt je bila ustanovljena leta 1965 kot nevladna in neprofitna organizacija. Temelji na izobraževanju, informiranju in kulturnem udejstvovanju v Evropski uniji. Zavzema se za razvoj in integracijo Evrope, pri čemer je članica EUNET (Evropske mreže za izobraževanje in usposabljanje) in ÖFEH (Avstrijske federacije hiš Evropske Unije).

EU Info

Obveščamo vas

Delo Europahaus Klagenfurt se nanaša tako na izobraževanje kot tudi na usposabljanje in kulturno udejstvovanje predstavnikov vseh poklicev, starosti, državljanov EU, ki jih zanimajo temeljne vrednote in trenutna politika Evropske Unije.

Novice iz Europahaus

EUROPA AM ZUG: EU-Lok machte einen Zwischenstopp in Klagenfurt

Die EU-Lok im blaugrünen Europa-Look setzt im Europäischen Jahr der Schiene ein starkes Zeichen für den Europäischen Grünen Deal und für nachhaltiges Bahnreisen in ganz Europa. Die neue EU-Lok symbolisiert die starke Partnerschaft von ÖBB, Klimaschutzministerium und der Europäischer Kommission.  Auch die Länder … več

| Featured Post

Tour zur Zukunft Europas quer durch Kärnten

Vor Kurzem hielten Martin Selmayr von der Europäischen Kommission und Paul Schmidt von der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik im Rahmen ihrer Tour zur Zukunft Europas Einzug in Kärnten. EUROPE DIRECT Kärnten mit dem Land Kärnten und dem Europahaus Klagenfurt waren … več

| Featured Post

Mit dem Europa.Cafe unterwegs durch Kärnten

Europe Direct Kärnten, mit dem Europahaus Klagenfurt und der EU-Koordinationsstelle des Landes Kärnten, war vor Kurzem mit dem Europa.Cafe unterwegs durch Kärnten und konnte mit hunderten Personen direkt über Europa ins Gespräch kommen. Durchs Reden kommen die Leute zusammen, heißt … več

| Featured Post

Social Media
Kaj počnemo?

In to je tisto, kar delamo prav! Zelo pomembno je, da obveščamo prebivalce o portalu EUROPA in da služimo kot vmesnik za različna vprašanja in informacije.

Europahaus Klagenfurt

Reitschulgasse 4
9020 Klagenfurt

Torek - četrtek: 9:00 - 12:00 Uhr
kot tudi na zahtevo