Home – Europahaus

EUrope!
...kaj še?

EUROPAHaus Celovec

je evropska institucija, ki se zavzema za osveščanje prebivalcev Koroške ( približno 560 000 ), in s tem promovira tudi čezmejni dialog. Preko objektivnih diskusij stremi k zmanjšanju informacijskega deficita, skuša vzbuditi kritičen pogled na Evropsko Unijo in s tem okrepiti ozaveščenost ljudi in vzpostaviti skupne evropske vrednote.

od leta 1965

Europahaus Klagenfurt je bila ustanovljena leta 1965 kot nevladna in neprofitna organizacija. Temelji na izobraževanju, informiranju in kulturnem udejstvovanju v Evropski uniji. Zavzema se za razvoj in integracijo Evrope, pri čemer je članica EUNET (Evropske mreže za izobraževanje in usposabljanje) in ÖFEH (Avstrijske federacije hiš Evropske Unije).

EU Info

Obveščamo vas

Delo Europahaus Klagenfurt se nanaša tako na izobraževanje kot tudi na usposabljanje in kulturno udejstvovanje predstavnikov vseh poklicev, starosti, državljanov EU, ki jih zanimajo temeljne vrednote in trenutna politika Evropske Unije.

Novice iz Europahaus

Hoher Besuch im Lavanttal

Der Europäische Bürgerdialog „Jugend und Europa: Wir gestalten die Zukunft gemeinsam!” fand am 25. September 2022 in der Mittelschule in Bad St. Leonhard im Lavanttal statt. Gleich fünf Organisationen mit dem Europäischen Ausschuss der Regionen, der Gemeinde Bad St. Leonhard, … več

| Featured Post

Europäischer Besuch bei unserem Präsidenten

Mitte September trafen Präsident Dr. Christof Zernatto und Direktor Marc Germeshausen, MSc BA KHS auf den GRÜNEN EU-Abgeordneten im Europäischen Parlament Thomas Waitz. Gemeinsam mit der Abgeordneten zum Nationalrat Dipl.-Ing.in Olga Voglauer, ebenfalls von den GRÜNEN konnten wichtige europäische Themen … več

| Featured Post

Einladung zum 1. Spittaler „ EU-City Talk“

Gemeinsam mit EUROPE DIRECT Kärnten lädt die Stadtgemeinde  Spittal an der Drau am Donnerstag, 29. September, um 16:30 Uhr zum EU-City Talk in das Schloss Porcia.  Dieser Tag soll ganz im Zeichen des Europäischen Leitspruches „In Vielfalt geeint“ stehen. Wissensaustausch, Bürgerinformation und -beteiligung spielen hierbei eine … več

| Featured Post

Social Media
Kaj počnemo?

In to je tisto, kar delamo prav! Zelo pomembno je, da obveščamo prebivalce o portalu EUROPA in da služimo kot vmesnik za različna vprašanja in informacije.

Europahaus Klagenfurt

Reitschulgasse 4
9020 Klagenfurt

Torek - četrtek: 9:00 - 12:00 Uhr
kot tudi na zahtevo