Home – Europahaus

EUrope!
...kaj še?

EUROPAHaus Celovec

je evropska institucija, ki se zavzema za osveščanje prebivalcev Koroške ( približno 560 000 ), in s tem promovira tudi čezmejni dialog. Preko objektivnih diskusij stremi k zmanjšanju informacijskega deficita, skuša vzbuditi kritičen pogled na Evropsko Unijo in s tem okrepiti ozaveščenost ljudi in vzpostaviti skupne evropske vrednote.

od leta 1965

Europahaus Klagenfurt je bila ustanovljena leta 1965 kot nevladna in neprofitna organizacija. Temelji na izobraževanju, informiranju in kulturnem udejstvovanju v Evropski uniji. Zavzema se za razvoj in integracijo Evrope, pri čemer je članica EUNET (Evropske mreže za izobraževanje in usposabljanje) in ÖFEH (Avstrijske federacije hiš Evropske Unije).

EU Info

Obveščamo vas

Delo Europahaus Klagenfurt se nanaša tako na izobraževanje kot tudi na usposabljanje in kulturno udejstvovanje predstavnikov vseh poklicev, starosti, državljanov EU, ki jih zanimajo temeljne vrednote in trenutna politika Evropske Unije.

Novice iz Europahaus

Potentiale für den Alpen-Adria-Raum: Die Nordische Ski-WM in Planica

Von 21. Februar bis 5. März blickt die Sportwelt nach Planica zur Nordischen Ski-WM. Es wird das größte Sportereignis in der Geschichte Sloweniens sein und bringt auch der Region Villach 15.000 Nächtigungen. Über die potentiale der Nordischen Ski-WM im Alpen-Adria-Raum … več

| Featured Post

Alpen Adria Steuerberatungssprechtag

Auf Initiative von Europareferent Vizebürgermeister Prof. Mag. Alois Dolinar gibt es einen monatlichen Steuersprechtag für in Klagenfurt lebende Personen aus dem Alpen-Adria-Raum. Allein im Vorjahr wurden 70 Beratungsgespräche – zum Teil in den Landessprachen – durchgeführt. Auch heuer gibt es … več

| Featured Post

Hohe Auszeichnung für Verdienste um Europa

Vergangenen Samstag war ein Festtag für das Europahaus Klagenfurt. Neben der Auszeichnung für den Verein selbst, wurde auch Alt-Präsident Valentin Petritsch geehrt.  Die Fondation du Mérite Européen wurde im Jahr 1970 in Luxemburg von François Visine, einem leitenden französischen NATO-Beamten, … več

| Featured Post

Social Media
Kaj počnemo?

In to je tisto, kar delamo prav! Zelo pomembno je, da obveščamo prebivalce o portalu EUROPA in da služimo kot vmesnik za različna vprašanja in informacije.

Europahaus Klagenfurt

Reitschulgasse 4
9020 Klagenfurt

Torek - četrtek: 9:00 - 12:00 Uhr
kot tudi na zahtevo