EUrope!
...kaj še?

EUROPAHaus Celovec

je evropska institucija, ki se zavzema za osveščanje prebivalcev Koroške ( približno 560 000 ), in s tem promovira tudi čezmejni dialog. Preko objektivnih diskusij stremi k zmanjšanju informacijskega deficita, skuša vzbuditi kritičen pogled na Evropsko Unijo in s tem okrepiti ozaveščenost ljudi in vzpostaviti skupne evropske vrednote.

od leta 1965

Europahaus Klagenfurt je bila ustanovljena leta 1965 kot nevladna in neprofitna organizacija. Temelji na izobraževanju, informiranju in kulturnem udejstvovanju v Evropski uniji. Zavzema se za razvoj in integracijo Evrope, pri čemer je članica EUNET (Evropske mreže za izobraževanje in usposabljanje) in ÖFEH (Avstrijske federacije hiš Evropske Unije).

EU Info

Obveščamo vas

Delo Europahaus Klagenfurt se nanaša tako na izobraževanje kot tudi na usposabljanje in kulturno udejstvovanje predstavnikov vseh poklicev, starosti, državljanov EU, ki jih zanimajo temeljne vrednote in trenutna politika Evropske Unije.

Novice iz Europahaus

Quiz Politische Bildung 2019

Vor Kurzem fand die Generalversammlung des Europahauses Klagenfurt statt. Dabei wurde Veldens Altbürgermeister Valentin Petritsch als Präsident bestätigt.  … več

| Featured Post

Europa ist auch dein Kaffee!

Vor Kurzem fand die Generalversammlung des Europahauses Klagenfurt statt. Dabei wurde Veldens Altbürgermeister Valentin Petritsch als Präsident bestätigt.  … več

| Featured Post

Kärntner EU-Gipfeltreffen am Magdalensberg

Vor Kurzem fand die Generalversammlung des Europahauses Klagenfurt statt. Dabei wurde Veldens Altbürgermeister Valentin Petritsch als Präsident bestätigt.  … več

| Featured Post

Social Media
Kaj počnemo?

In to je tisto, kar delamo prav! Zelo pomembno je, da obveščamo prebivalce o portalu EUROPA in da služimo kot vmesnik za različna vprašanja in informacije.

Europahaus Klagenfurt

Reitschulgasse 4
9020 Klagenfurt

Torek - četrtek: 9:00 - 12:00 Uhr
kot tudi na zahtevo