Home – Europahaus

EUrope!
...kaj še?

EUROPAHaus Celovec

je evropska institucija, ki se zavzema za osveščanje prebivalcev Koroške ( približno 560 000 ), in s tem promovira tudi čezmejni dialog. Preko objektivnih diskusij stremi k zmanjšanju informacijskega deficita, skuša vzbuditi kritičen pogled na Evropsko Unijo in s tem okrepiti ozaveščenost ljudi in vzpostaviti skupne evropske vrednote.

od leta 1965

Europahaus Klagenfurt je bila ustanovljena leta 1965 kot nevladna in neprofitna organizacija. Temelji na izobraževanju, informiranju in kulturnem udejstvovanju v Evropski uniji. Zavzema se za razvoj in integracijo Evrope, pri čemer je članica EUNET (Evropske mreže za izobraževanje in usposabljanje) in ÖFEH (Avstrijske federacije hiš Evropske Unije).

EU Info

Obveščamo vas

Delo Europahaus Klagenfurt se nanaša tako na izobraževanje kot tudi na usposabljanje in kulturno udejstvovanje predstavnikov vseh poklicev, starosti, državljanov EU, ki jih zanimajo temeljne vrednote in trenutna politika Evropske Unije.

Novice iz Europahaus

Besuch aus Frankreich im Europahaus Klagenfurt

Am Dienstag durfte das Europahaus Klagenfurt eine Schüler*innengruppe aus Paris herzlich willkommen heißen. Unter der Leitung von Michelle Zollner diskutierten die Schüler*innen intensiv über europäische Themen. Ein Schwerpunkt lag auf den Aufgabenbereichen und Kompetenzen der EU-Institutionen. Die Jugendlichen setzten sich … več

| Featured Post

Europa.Café auf dem Kirchale Kirchtag in Villach

Am Sonntag, 30. Juni 2024 war Marc Germeshausen mit dem Europa.Café beim Kirchale Kirchtag in Villach mit dabei. Das sympathische Kaffeemobil zog die Aufmerksamkeit zahlreicher Kirchtagsbesucher*innen von selbst auf sich, die die Gelegenheit nutzten, bei einem frisch zubereiteten Kaffee in … več

| Featured Post

Workshop im BG BRG St. Martin

Am 27. Juni 2024 wurde das Europahaus Klagenfurt für einen Workshop zur Wanderausstellung „Wachsen in Europa“ ins BG I BRG St. Martin in Villach eingeladen. Die Wanderausstellung zeigt, wo überall die EU drinnen steckt, sowie die vielen Vorteile für Österreicher*innen … več

| Featured Post

Social Media
Kaj počnemo?

In to je tisto, kar delamo prav! Zelo pomembno je, da obveščamo prebivalce o portalu EUROPA in da služimo kot vmesnik za različna vprašanja in informacije.

Europahaus Klagenfurt

Reitschulgasse 4
9020 Klagenfurt

Torek - četrtek: 9:00 - 12:00 Uhr
kot tudi na zahtevo