Home – Europahaus

EUrope!
...kaj še?

EUROPAHaus Celovec

je evropska institucija, ki se zavzema za osveščanje prebivalcev Koroške ( približno 560 000 ), in s tem promovira tudi čezmejni dialog. Preko objektivnih diskusij stremi k zmanjšanju informacijskega deficita, skuša vzbuditi kritičen pogled na Evropsko Unijo in s tem okrepiti ozaveščenost ljudi in vzpostaviti skupne evropske vrednote.

od leta 1965

Europahaus Klagenfurt je bila ustanovljena leta 1965 kot nevladna in neprofitna organizacija. Temelji na izobraževanju, informiranju in kulturnem udejstvovanju v Evropski uniji. Zavzema se za razvoj in integracijo Evrope, pri čemer je članica EUNET (Evropske mreže za izobraževanje in usposabljanje) in ÖFEH (Avstrijske federacije hiš Evropske Unije).

EU Info

Obveščamo vas

Delo Europahaus Klagenfurt se nanaša tako na izobraževanje kot tudi na usposabljanje in kulturno udejstvovanje predstavnikov vseh poklicev, starosti, državljanov EU, ki jih zanimajo temeljne vrednote in trenutna politika Evropske Unije.

Novice iz Europahaus

Pariser Schüler*innen zu Besuch im Europahaus

Am vergangenen Donnerstag hieß das Europahaus Klagenfurt eine Gruppe von Schüler*innen aus Paris herzlich willkommen. Unter der Leitung von Michelle Zollner vom Europahaus, tauschten sich die Schüler*innen gemeinsam über europäische Thematiken aus. Ein Schwerpunkt lag dabei auf der Erarbeitung der … več

| Featured Post

Kärntner Lehrlinge fit für die Europawahl

Nach einem erfolgreichen Workshop zur bevorstehenden Europawahl mit Lehrlingen der Kärntner Landesregierung wurde ein reger Austausch gefördert. Der Workshop, durchgeführt vom Team des Europahauses Klagenfurt, bestehend aus Marc Germeshausen und Michelle Zollner, diente dazu, verschiedene Fragen rund um Europa zu … več

| Featured Post

#Europa4me | SAG’S MULTI! am Bundesschulcluster in Hermagor

Am Mittwoch, dem 3. April, fand am Bundesschulcluster in Hermagor eine inspirierende Veranstaltung im Rahmen der EU-Jugenddialoge statt. Diese Initiative, eine Kooperation der Europäischen Kommission mit SAG’S MULTI!/ORF, dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBWF) und EUROPE DIRECT Österreich, … več

| Featured Post

Social Media
Kaj počnemo?

In to je tisto, kar delamo prav! Zelo pomembno je, da obveščamo prebivalce o portalu EUROPA in da služimo kot vmesnik za različna vprašanja in informacije.

Europahaus Klagenfurt

Reitschulgasse 4
9020 Klagenfurt

Torek - četrtek: 9:00 - 12:00 Uhr
kot tudi na zahtevo