Home – Europahaus

EUrope!
...kaj še?

EUROPAHaus Celovec

je evropska institucija, ki se zavzema za osveščanje prebivalcev Koroške ( približno 560 000 ), in s tem promovira tudi čezmejni dialog. Preko objektivnih diskusij stremi k zmanjšanju informacijskega deficita, skuša vzbuditi kritičen pogled na Evropsko Unijo in s tem okrepiti ozaveščenost ljudi in vzpostaviti skupne evropske vrednote.

od leta 1965

Europahaus Klagenfurt je bila ustanovljena leta 1965 kot nevladna in neprofitna organizacija. Temelji na izobraževanju, informiranju in kulturnem udejstvovanju v Evropski uniji. Zavzema se za razvoj in integracijo Evrope, pri čemer je članica EUNET (Evropske mreže za izobraževanje in usposabljanje) in ÖFEH (Avstrijske federacije hiš Evropske Unije).

EU Info

Obveščamo vas

Delo Europahaus Klagenfurt se nanaša tako na izobraževanje kot tudi na usposabljanje in kulturno udejstvovanje predstavnikov vseh poklicev, starosti, državljanov EU, ki jih zanimajo temeljne vrednote in trenutna politika Evropske Unije.

Novice iz Europahaus

Petritsch als Europäer des Monats

Der Präsident des Europahauses Klagenfurt Prof. Mag. Dkfm. Valentin Petritsch wurde für sein unermüdliches Engagement für Europa vom Europe Direct Netzwerk Österreich zum Europäer des Monats ernannt. Das Europahaus Klagenfurt blickt mit besonderem Stolz auf diese Ernennung ihres Präsidenten, der … več

| Featured Post

Unsere Zukunft – EU neu denken

Am Freitag, 10. Juli fand im Europahaus Klagenfurt der Kärnten Stopp der aktuellen Österreich-Dialogtour zur EU-Zukunftskonferenz mit Europaministerin Karoline Edtstadler und Landtagspräsident Reinhart Rohr statt.  „Unsere Zukunft – EU neu denken“ – unter diesem Credo findet die aktuelle Österreich-Dialogtour zur … več

| Featured Post

Europaministerin Mag.a Karoline Edtstadler lädt zum Dialog in Kärnten

Die Europäische Kommission setzt sich zum Ziel mit den BürgerInnen und den Mitgliedsländern über die Zukunft der EU in Dialog zu treten. Am Freitag den 10. Juli 2020 lädt Bundesministerin Mag.a Karoline Edtstadler gemeinsam mit Landtagspräsident Ing. Reinhart Rohr zu … več

| Featured Post

Social Media
Kaj počnemo?

In to je tisto, kar delamo prav! Zelo pomembno je, da obveščamo prebivalce o portalu EUROPA in da služimo kot vmesnik za različna vprašanja in informacije.

Europahaus Klagenfurt

Reitschulgasse 4
9020 Klagenfurt

Torek - četrtek: 9:00 - 12:00 Uhr
kot tudi na zahtevo