EUrope!
...kaj še?

EUROPAHaus Celovec

je evropska institucija, ki se zavzema za osveščanje prebivalcev Koroške ( približno 560 000 ), in s tem promovira tudi čezmejni dialog. Preko objektivnih diskusij stremi k zmanjšanju informacijskega deficita, skuša vzbuditi kritičen pogled na Evropsko Unijo in s tem okrepiti ozaveščenost ljudi in vzpostaviti skupne evropske vrednote.

od leta 1965

Europahaus Klagenfurt je bila ustanovljena leta 1965 kot nevladna in neprofitna organizacija. Temelji na izobraževanju, informiranju in kulturnem udejstvovanju v Evropski uniji. Zavzema se za razvoj in integracijo Evrope, pri čemer je članica EUNET (Evropske mreže za izobraževanje in usposabljanje) in ÖFEH (Avstrijske federacije hiš Evropske Unije).

EU Info

Obveščamo vas

Delo Europahaus Klagenfurt se nanaša tako na izobraževanje kot tudi na usposabljanje in kulturno udejstvovanje predstavnikov vseh poklicev, starosti, državljanov EU, ki jih zanimajo temeljne vrednote in trenutna politika Evropske Unije.

Novice iz Europahaus

Wanderausstellung unterwegs in Kärntens Kasernen

Seit Anfang August hat das Militärkommando Kärnten unsere Wanderausstellung „Europa #wasistjetzt?“ in Verwendung. Im Rahmen der wehrpolitischen Ausbildung der jungen Staatsbürger wird diese Wanderausstellung nun in der Klagenfurter Windisch-Kaserne und in der Villacher Rohr-Kaserne für jeweils vier Wochen in den … več

| Featured Post

In Memoriam an Johann Felsberger

Am 5.8.2019 hat Herr Johann Felsberger den Kampf gegen seine schwere Krankheit verloren. Seinem Wunsch entsprechend wurde sein Leichnam der Wissenschaft zur Verfügung gestellt. Johann Felsberger wurde am 2.3.1934 in Pisweg geboren. Nach dem Besuch der Pflichtschule besuchte er die … več

| Featured Post

Unsere EU-Volontärin stellt sich vor

Wo kann ich anfangen?! Vielleicht erstmal stelle ich mich vor: mein Name ist Anita Ludescher, ich komme aus Rumänien und ich habe den Freiwilligendienst im Rahmen des Europäischen Solidaritätskorps in Klagenfurt, Österreich bekommen.             Die erste Frage, die möglicherweise aufkommen … več

| Featured Post

Social Media
Kaj počnemo?

In to je tisto, kar delamo prav! Zelo pomembno je, da obveščamo prebivalce o portalu EUROPA in da služimo kot vmesnik za različna vprašanja in informacije.

Europahaus Klagenfurt

Reitschulgasse 4
9020 Klagenfurt

Torek - četrtek: 9:00 - 12:00 Uhr
kot tudi na zahtevo