Home – Europahaus

EUrope!
...kaj še?

EUROPAHaus Celovec

je evropska institucija, ki se zavzema za osveščanje prebivalcev Koroške ( približno 560 000 ), in s tem promovira tudi čezmejni dialog. Preko objektivnih diskusij stremi k zmanjšanju informacijskega deficita, skuša vzbuditi kritičen pogled na Evropsko Unijo in s tem okrepiti ozaveščenost ljudi in vzpostaviti skupne evropske vrednote.

od leta 1965

Europahaus Klagenfurt je bila ustanovljena leta 1965 kot nevladna in neprofitna organizacija. Temelji na izobraževanju, informiranju in kulturnem udejstvovanju v Evropski uniji. Zavzema se za razvoj in integracijo Evrope, pri čemer je članica EUNET (Evropske mreže za izobraževanje in usposabljanje) in ÖFEH (Avstrijske federacije hiš Evropske Unije).

EU Info

Obveščamo vas

Delo Europahaus Klagenfurt se nanaša tako na izobraževanje kot tudi na usposabljanje in kulturno udejstvovanje predstavnikov vseh poklicev, starosti, državljanov EU, ki jih zanimajo temeljne vrednote in trenutna politika Evropske Unije.

Novice iz Europahaus

2. Spittaler EU-City Talk

Am 16. November 2023 öffnete das Schloss Porcia bereits zum zweiten Mal seine Tore für den 2. EU-City Talk, der von der Stadtgemeinde Spittal veranstaltet wurde. Am Vormittag wurden Spittals Schüler*innen im Zuge von Workshops zur Wanderausstellung „Europa #wasistjetzt“ auf … več

| Featured Post

Wir machen EU: Mitgestalten ist Zukunftskompetenz

Am 20. und 21. November 2023 besuchten uns zahlreiche Teilnehmer*innen im Europahaus Klagenfurt, um im Zuge des Workshops „Wir machen EU: Mitgestalten ist Zukunftskompetenz“, Fragen zu aktuellen EU-Themen gemeinsam zu erarbeiten und zu beantworten. Im Fokus des interaktiven Workshops standen … več

| Featured Post

Da steckt überall die EU drin!

Am 17. Oktober ging der Kärntner EU-Projektetag zum 5. Mal über die Bühne. Schauplatz war die Aula der Pädagogischen Hochschule. Über 20 Projektträger*innen aus jeder Förderschiene waren vertreten und konnten knapp 30 Projekte an diesem Tag vorstellen. Interessierte Schüler*innen der … več

| Featured Post

Social Media
Kaj počnemo?

In to je tisto, kar delamo prav! Zelo pomembno je, da obveščamo prebivalce o portalu EUROPA in da služimo kot vmesnik za različna vprašanja in informacije.

Europahaus Klagenfurt

Reitschulgasse 4
9020 Klagenfurt

Torek - četrtek: 9:00 - 12:00 Uhr
kot tudi na zahtevo